Bij Comak kunnen we u als ondernemer begeleiden bij een scheiding | Comak Administratiekantoor Haarlem

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Afgelopen jaar was het nieuwe huwelijksvermogensrecht een belangrijk thema binnen de fiscale wereld. Ook in 2020 staat er het nodige te veranderen op dit gebied. Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer namelijk ingestemd met het wetsvoorstel ‘verkorting duur partneralimentatie’. Dit betekent dat de partneralimentatie er anders uit komt te zien vanaf 2020. Het belangrijkste is dat de duur van de alimentatie wordt beperkt.

Nu is de maximale duur van partneralimentatie nog twaalf jaar bij jonge kinderen of een huwelijk langer dan vijf jaar. Bij een huwelijk korter dan vijf jaar, wordt de periode van de alimentatie gesteld op de duur van het huwelijk. Wanneer het huwelijk drie jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen in het spel, is de periode van alimentatie ook drie jaar.

De nieuwe wet zorgt dat de periode van de alimentatie wordt gesteld op de helft van de duur van het huwelijk. Dit betekent dat wanneer een huwelijk zes jaar heeft geduurd, de partneralimentatie gesteld wordt op drie jaar. De nieuwe wet kent twee uitzonderingen. Deze uitzonderingen hebben betrekking op langdurige huwelijken en op huwelijken waarbij partners jonge kinderen hebben.

Een langdurig huwelijk is volgens de wet een huwelijk langer dan vijftien jaar. Bij een dergelijk huwelijk, waarbij degene die de alimentatie ontvangt minder dan tien jaar heeft tot de AOW-leeftijd, zal de alimentatie maximaal tien jaar duren. Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar of ouder en met een huwelijkse periode van vijftien jaar of langer hebben recht op de maximale periode. Dit betekent dat zij tien jaar recht hebben op alimentatie.

De tweede uitzondering heeft betrekking op huwelijken waar jonge kinderen bij betrokken zijn. Wanneer het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, wordt de duur van de alimentatie op maximaal twaalf jaar gesteld. Voor wat betreft deze uitzondering blijft de regeling dus bij het oude.

Berekeningen van de (gewenste) hoogte van de alimentatie en van de draagkracht worden openbaar voor de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden. Dit wijkt af van de huidige wet, waarin deze informatie niet met iedereen binnen de procedure wordt gedeeld.

Heeft dit dan ook gevolgen voor de huidige alimentatieafspraken? Het antwoord daarop is nee. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing op alimentatieverplichtingen die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe wet is overeengekomen.

Bij scheidingen is het altijd aan te raden je bij te laten staan door een financieel specialist. Het kan voor beide partijen prettig zijn om er een onafhankelijke deskundige bij te hebben. Een ander voordeel is dat je je vragen altijd direct kunt stellen aan een persoon met wie je prettig samenwerkt.

 

Bij Comak hebben we ervaring met het begeleiden van scheidingstrajecten. Samen zorgen we dat je een eerlijke afspraak maakt waar alle partijen tevreden mee zijn. We gaan samen met u of met jullie op zoek naar de juiste weg en kiezen daarbij de juiste professionals om jullie te ondersteunen.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, schroom dan niet om contact op te nemen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Comak Administratie & Fiscaliteiten
  • Tappersweg 8 G
  • 2031 ET Haarlem
  • 023 8 200 200
  • info@comak.nl
  • comak.nl
  • NL003216968B18
  • KvK: 77631269

Comak Administratie & Fiscaliteiten

Comak Administratiekantoor Haarlem
© 2020 Comak Administratie & Fiscaliteiten