WAB: Transitievergoeding | Comak Administratiekantoor Haarlem

WAB: Transitievergoeding

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De wet streeft naar meer balans tussen vaste en flexibele contracten op de arbeidsmarkt.

De regels rond de transitievergoeding veranderen hiermee ook per 1 januari 2020. Zo krijgen alle werknemers recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van hun arbeidsovereenkomst. Het type arbeidsovereenkomst is hierbij niet van belang. Ook werknemers die in hun proeftijd worden ontslagen en werknemers die korter dan twee jaar in dienst zijn hebben vanaf 2020 bij ontslag recht op transitievergoeding.

Op dit moment hebben werknemers recht op transitievergoeding als zij twee jaar of langer in dienst zijn geweest. De transitievergoeding voor de eerste tien dienstjaren één zesde maandsalaris per (volledig gewerkte) zes maanden; voor elke volgende periode was dit een kwart van het maandsalaris per (volledig gewerkte) zes maanden.

De berekening van de transitievergoeding verandert ook vanaf 1 januari 2020. De transitievergoeding wordt een derde (33,3%) maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt ook na het tiende dienstjaar. Als de arbeidsovereenkomst minder dan één jaar heeft geduurd, is de transitievergoeding voortaan naar evenredigheid verschuldigd.

Kortom, de transitievergoeding is met ingang van 1 januari 2020 verschuldigd vanaf dag één en wordt naar rato berekend. Elke gewerkte dag telt mee. Ook bij deze maatregel is de datum van 1 januari 2020 bepalend voor het wel of niet verschuldigd zijn van transitievergoeding en de berekening hiervan.

Op bovenstaande geldt een compensatieregeling voor kleine ondernemers (25 of minder werknemers). Bij beëindiging van de activiteiten als gevolg van arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kan de werkgever het UWV vragen deze vergoeding te betalen.

Bij Comak hebben we ruime ervaring met het bepalen en verwerken van transitievergoedingen. Heeft u vragen met betrekking tot de WAB, transitievergoeding of andere salarisvraagstukken? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Comak Administratie & Fiscaliteiten
  • Tappersweg 8 G
  • 2031 ET Haarlem
  • 023 8 200 200
  • info@comak.nl
  • comak.nl
  • NL003216968B18
  • KvK: 77631269

Comak Administratie & Fiscaliteiten

Comak Administratiekantoor Haarlem
© 2020 Comak Administratie & Fiscaliteiten