Page content

Tarieven

In onze markt wordt nog veel met uurtarieven gewerkt, wij kiezen daar bewust niet voor. We willen dat jij als klant weet waar je aan toe bent en bepalen daarom vooraf een vast maandtarief. Dit is voordelig voor jou als klant omdat wij door deze vaste tarieven gedwongen worden om zo efficiënt mogelijk te werken.

Onderstaand zie je een overzicht van onze diensten en tarieven:

Tarieven administratie / boekhouding uitbesteden

Hoe werkt het? (praktijkvoorbeeld)

Stel: een onderneming heeft ca. 100 verkoopfacturen per maand. Er is een kantoor en wat overige kosten (abonnementen, kantoorkosten, reclamekosten, zakenlunches etc.) Voor de overige kosten komen per maand zo’n 28 bonnetjes en facturen binnen. We volgen dan deze stappen:


Werkwijze Comak Haarlem


  • We activeren de factuurmodule zodat je verkoopfacturen rechtstreeks vanuit het boekhoudpakket kunt maken en verzenden
  • We koppelen de bankrekening aan de administratie zodat betalingen realtime worden bijgewerkt (altijd inzicht in openstaande facturen)
  • We richten het debiteurenbeheer in zodat je zelf met één druk op de knop betalingsherinneringen kunt sturen naar facturen die vervallen zijn
  • We richten de administratie zo in dat je bonnetjes en facturen kunt scannen/fotograferen en rechtstreeks naar de administratie kunt sturen
  • We controleren en verwerken de gehele administratie en sturen je periodiek een overzicht van ontbrekende bonnetjes en facturen.

Het aantal handmatige boekingen is 28 omdat de 100 verkoopfacturen vanuit het pakket worden gemaakt en dus niet meetellen. Deze onderneming valt hiermee dus in het tarief van € 147,- per maand

Waarom is dit zo voordelig?

Bij de meeste administratiekantoren moet je de verkoopfacturen zelf maken en dan aanleveren. Dit betekent dat de boekhouder deze facturen één voor één moet overtypen in het administratiepakket. Het inboeken van 100 verkoopfacturen kost zeker 2 uur a gemiddeld zo’n € 65,- per uur. Ook zijn er nog veel boekhouders die bankmutaties overtypen van het bankafschrift, ook dat is een tijdrovende klus. De onderneming in het voorbeeld zal zo’n 130 bankboekingen per maand hebben, ook dat kost zeker 2 uur om over te typen. Doordat wij deze handmatige handelingen volledig automatiseren kunnen wij deze scherpe tarieven aanbieden zonder concessies te hoeven doen op de kwaliteit. Sterker nog, juist door deze automatisering neemt de foutgevoeligheid significant af en heb je ook nog eens sneller inzicht in de stand van zaken.